У поміч тим, хто Сухомлинського вивчає

Ім’я Василя Олександровича Сухомлинського – педагога, вченого, гуманіста – особливе серед постатей української та світової педагогіки ХХ століття. За рішенням 39-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО 100-річчя від дня його народження включено до календаря пам’ятних дат, що відзначають цього року.

Серед численних наукових подій і урочистостей, присвячених цій події, варто виокремити вихід у світ бібліографічного покажчика серії «Видатні педагоги світу» – «Василь Олександрович Сухомлинський: до 100–річчя від дня народження».

Василь Олександрович Сухомлинський: до 100–річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; упоряд.: Л. Д. Березівська, О. В. Сухомлинська, Л. І. Страйгородська та ін.; наук. ред. Л. Д. Березівська, наук. консультант О. В. Сухомлинська; бібліогр. ред. Є. Ф. Демида. – Вінниця : Твори, 2018. – 395 с. − (Сер. «Видатні педагоги світу» ; вип. 12).

Запропоноване науковому світові видання є результатом наполегливої та копіткої праці фахівців Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О.Сухомлинського НАПН України. У виданні систематизовано творчий доробок славетного педагога за період з 1945 по 1970 рік – близько 1500 педагогічних, художніх та інших праць, які завжди були і залишаються об’єктом наукових розвідок вітчизняних і зарубіжних учених.

Покажчик має два розділи, логічно побудовану структуру зі специфікою творчого доробку В.Сухомлинського та тематичною спрямованістю дослідження його педагогічної діяльності і спадщини. Авторським колективом подано бібліографічні описи на понад 4000 джерел інформації.

Книжка відкривається передмовою: упорядники окреслюють хронологічні межі посібника, визначають джерела отримання інформації, характеризують структуру, особливості бібліографічного опису та його групування.

Систематизація праць вченого за видами та жанрами комплексно відображає творчий доробок, упорядковує багаторічні напрацювання та є надзвичайно зручним для дослідника і практика. У розділі І  «Твори В. Сухомлинського» знаходимо бібліографічні описи праць педагога, рецензії та відгуки на його твори. Тут кілька частин: «Педагогічні твори», «Художні твори» та «Епістолярії». Підрозділ 1.1 «Педагогічні твори» систематизовано у  рубрики: «Вибрані твори», «Тематичні збірки», «Окремі видання», «Статті та уривки з творів у періодичних виданнях та збірниках», «Рецензії та відгуки».

Розділ ІІ «Вивчення досвіду та творче використання спадщини В. Сухомлинського» – для теоретичного опанування та практичного застосування педагогічного доробку видатного вченого. Особливо прислужиться групування матеріалу за цільовим призначенням, що одночасно розкриває коло дослідників спадщини та презентує досвід і упровадження педагогічних ідей  В. Сухомлинського в освітянській практиці.

Пошукові можливості розширює допоміжний апарат бібліографічного посібника: абетковий покажчик назв педагогічних праць і художніх творів В. Сухомлинського та іменний апарат, в якому наведено прізвища авторів-дослідників, упорядників, редакторів, авторів рецензій, відгуків та інших осіб, відомості про яких є в бібліографічних записах.

Укладачі здійснили копітку роботу, виявивши, систематизувавши та відобразивши документи. Важливо, що покажчик підготовлено відповідно до чинних в Україні державних стандартів, частково матеріал переглянуто devisu.

Посібник стане у нагоді науковцям, педагогічним працівникам, бібліотечним фахівцям, здобувачам вищої освіти та всім тим, кого цікавить життя та педагогічні погляди В. О. Сухомлинського.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Powered by WordPress | Designed by: seo service | Thanks to seo company, web designers and internet marketing company