Філософеса, фотографиня…

«Моя дружина – фотографиня», –  каже  знайомий.  Хм, фотографиня? Звичнiше ж – фотограф. Та, виявляється, вживання фемiнiтивiв дуже важливе у щоденному мовленнi. По-перше, це те, що чiтко вiдмежовує солов’їну вiд росiйської. По-друге, наявнiсть фемiнiтивiв у мовленнi – ознака громадянського суспiльства, яке поважає жiнок, кажуть фахiвцi. Тож що таке фемiнiтиви i як їх правильно утворювати? Про це ми  спiлкувалися з Оленою Малаховою, кандидаткою фiлологiчних наук, доценткою кафедри української мови  Харкiвського нацiонального педагогiчного унiверситету iменi Григорія  Сковороди.

Фемiнiтиви це iменники жiночого роду, якi позначають осiб жiночої статi. В одинадцятитомному словнику української мови майже 800 iменникiв-фемiнiтивiв. Вони властивi українськiй мовi, й утворюють їх за допомогою тринадцяти суфiксiв, наприклад «-ин»: фiлолог – фiлологиня. У перiод з 1930-го до 1937 рiк в українськомовних освiтянських текстах дуже послiдовно вживали фемiнитиви…  А от з 1937 року кiлькiсть фемiнiтивiв стала зменшуватись. Це могло бути пов’язано з русифiкацiєю української мови. А росiйськiй мовi, треба розумiти, не властиве утворення фемiнiтивiв.

Як  правильно утворювати фемiнiтиви? Фотографка чи фотографиня?

I фотографка, i фотографиня, i фотографеса усi три варiанти правильнi. Вони не суперечать словотвору української мови. Але який з них залишиться в мовi, а який вiдiйде побачимо з часом. Наприклад, уже помiтна тенденцiя, коли для назви жiнки за родом наукової дiяльностi використовують суфiкс «-ин»: математикиня, фiлологиня, фiолософиня. Хоча, крiм слова «фiлософиня», вживають ще «фiлософка» чи, рiдше, «фiлософеса». Поки що основний спосiб творення фемiнiтивiв вiд iменника чоловiчого роду (маскулiнiтиву) за допомогою суфiксiв. Бувають також випадки, коли важко утворити фемiнiтиви або вже є iменник жiночого роду з iншим значенням. Наприклад, «пiлот» це людина, яка керує лiтаком, а от «пiлотка» – головний убiр. Тому для назви жiнки за штурвалом лiтака вживають варiант «пiлотеса».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Powered by WordPress | Designed by: seo service | Thanks to seo company, web designers and internet marketing company